هی به خودم میگم غزل و دوبیتی که نمی خوای بگی که منتظر الهام نشستی! میخوای چند صفحه گزارش بنویسی! 
 

/ 2 نظر / 6 بازدید
پریسا

لطف کردی بهم سر زدی, ممنون. بازم بیا پیشم

گلناز

دیروز داشتم به یکی میگفتم که مشکلم دقیقا همینه که هیچی واسم جنبه حقیقی نداره. نمیتونم، نمیفهمم که منطقی و حقیقی بشینم برنامه ریزی کنم و کار کنم. از یه محدوده زمانی اونورتر همه چی واسم شکل رویا داره، مه داره توش. الهام داره. معجزه داره.