صبح به محض اینکه وارد اتاق میشم البته بعد از سلام و علیک، می پرسه آره یا نه؟ می گم آره! .. عاشق شدی؟ بعد از "علی" هیشکی!

چه میدونم!

زنگ بزنم به مامان اینا عید مبارکی کنم! باید برم فطریه هم بدم .. هه! بابا میگه خودم میام میدم! :)

در غیاب مامان اینا، عمه اینا حسابی دارن به من میرسن!

/ 1 نظر / 2 بازدید
mali

:))