مرگ بر ..

به قول خواهرم خدا نمیگه : مرگ بر شیطان. می گه بگین ما رو از شر وسوسه هاش دور کن.. حالا ما کی هستیم که هی مبگبم بر آمریکا.

/ 0 نظر / 2 بازدید