غرولند

اصلا نفهمیدم کی وسط ترم شد!! باید میان ترم بگیرم :(

البته و صد البته میان ترم گرفتن خیلی بهتر از میان ترم دادنه..خدایا شکرت که از ما گذشت!

سر سوزن حوصله امتحان دادن و درس خوندن ندارم..این امتحان های take home به شدت من رو بد عادت کردن.

تازه یه غر دیگه هم بزنم: چرا هوا داره سرد میشه؟ من دلم هنوز گرما میخواد. آفتااااب.

/ 1 نظر / 2 بازدید
mali

استااااااااااااااااااااد :X