آفریدگار

من دیشب خواب خدا رو دیدم.

شاید هم خدا نبود. وقتی پرسیدم کی هستی تو،‌گفت من آفریدگارم.

خیلی خجالتی بود .. خیلی آروم و حتی ریزه. مهمتر این که بیشتر حس زنونه را القا می کرد تا مردونه. هرکی میمرد چشاش گیج میرفت ..

/ 0 نظر / 2 بازدید