من اینجا بمیرم هم این یارو بغل دستیم پا نمیشه از جاش بگه تو چته!

والا!

/ 0 نظر / 6 بازدید