صدا مکن مرا

گرچه صدای خوب است.

گرچه صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن میروید

گرچه ..

میخوام بخوابم

لطفا!

/ 0 نظر / 2 بازدید