زودتر میام دیرتر میرم!

کارام هم تموم نمیشه!

هی کار درست میشه!

دوباره کاری میشه!

یعنی از این هفته تا الان انگار هیچی!

/ 0 نظر / 6 بازدید