دوباره به deadline مقاله ها داریم نزدیک میشیم!

خدایا به من تمرکزی عطا فرما! این کد من تموم شه، داده تست بهش بدم و از همه مهمتر، نتایج خوبی بهم بده!!

که بعد بشیتم مقاله اش کنم!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید