باز هم میزان ... باز هم بحث رعایت عدالت ..وافعا سختمه!

اما این بار کم تر از دفعه قبل .. آدم حساسیتش رو از دست میده. آدم هر بار تصمیم نمیگیره..

/ 0 نظر / 2 بازدید