پاسکال

آمم..

با پاسکال کد نوشتم.. بعد از ٨ سال!

و چقدر کامپایلرش ساده است به نسبت محیط دات نت!

و چقدر راحت برنامه می نویسم ... چقدر! خطا ها رو زودی رفع میکنم ، اجرا میگیرم..

باید این خواهره رو راه بندیزم خودش مشقاشو بنویسه!

/ 1 نظر / 2 بازدید
شیدا

دفتری گر بنویسند ز خوبان جهان تو به سردفترخوبان جهان فهرستی[گل]