لحظه هایی هست که به یه عمر می ارزد!

لحظه ای که یهو یه پنجره باز میشه و توش نوشته سلام و من در جا میزنم زیر گریه; بدون اینکه بدونم چرا!

لحظه ای که کامپیوتر رو خاموش میکنم و پله های دو طبقه رو دو تا یکی رد میکنم تا برسم به ماشین!

لحظه ی قبل از این که خوابم ببره و فکر این که چقدر همه چیز خوبه.

لحظه ای که از خواب پا میشم و میفهمم همش خواب بوده! 

/ 0 نظر / 7 بازدید