روزهایی هستن که انکارشون نباید کرد.

یعنی نباید نداره! نمیشه انکارشون کرد.

هر ثانیه اش سال میشه.

اما بهت میگم که میگذره.

همیشه از بالا نگاه کردن کمک میکنه.

پ.ن. پست قبلی در جهت انکار بود :-) روش این رو نوشتم!

باز هم پ.ن. نباید انقدر کش داده میشد. میدونم که کشیده میشه با این وضع.

پ.ن.بعدی. بعضی وقتا نباید صادق بود. اما با بعضی ها نه میشه بود نه میشه نبود!

پ.ن.آخر. و مرا غصه این هرگز کشت!

/ 1 نظر / 9 بازدید
گلناز

گاهی هم مینویسی که به خودت یادآوری کنی. انقدر تصاویرت کوتاهه که من خواننده نفهمم. اما انقدرم بلند هست که بتونم خودمو توشون ببینم.