خدایا شکرت..

به خاطر حال خوبم

به خاطر حال بدم..

به خاطر اینکه می فهمم حالم چه طوره!

به خاطر همه چیزهایی که نمیدونم و تو می دونی شکرت ..

به خاطر این که خودت حواست به من هست ..

 

/ 0 نظر / 2 بازدید