لیمو شیرین خوردن من هم داستانی شده .. مثل پایان نامه ام!

گلوم...پایان نامه ..آاااااااااااای..

/ 1 نظر / 2 بازدید
آبرا

گاهی اوقات مرگ بازی غایم موشک دارد. به این طریق که ناگهان از گوشه ای به در آمده گریبان شخصی را که هیچ به مرگ فکر نمی کرد می گیرد و او را با خود می برد. این است یکی از تفریحات او !!! . موريس مترلينگ آبرا [گل]