tied data!

همیشه همه چیز قبلا کشف شده! خب چه کاریه به خدا!

چشم نخورم نمیدونستم چنین معضلی که من داشتم باهاش سر و کله میزدم معضلی جهانی.  داشتن داده های تکراری! حتی اسم هم داره! حتی برای محاسبه precision  و recall برای چنین داده هایی فرمول هست! 

من رو بگو که دیروز خودم رو کشتم که فرمول های معمولی رو به درجه ای نایل کنم که جوابگوی مساله باشه! امروز که داشتم با بادی در گلو مساله رو برای استادم میشکافتم و راه حل هام رو نشون میدادم، خیلی سریع با سوزنش فیسی زد و باد من رو خالی کرد که بعله! راه های استاندارد وجود داره و سریع گوگل کرد: tied data و .. بعله ما اینچنیم!

/ 0 نظر / 17 بازدید