FaceTime

به گور بابای تکنولوژی فحش میدم. چرا باید این قدر توهم نزدیکی بده!

نوشته شده از بعد از یه تماس تصویری با خواهره در حالیکه داره تو خیابون راه میره.


به روح خودم فحش میدم وقتی جنبه تکنولوژی رو ندارم! 
بعد از چت کردن با یه دوست قدیمی. 

و امروز روز ارتباطاته برا همین فحش میدهم تا خود شب.

- از پژوهش!!! میپرسین؟ بعله! ایرادشو پیدا کردم. مثل ماه داشت کار میکرد، نمیدونم چی شد دوباره داره اعداد دری وری تحویلم میده! :|  

/ 0 نظر / 6 بازدید