کفشهای سنگم رو هی میپوشم هی در میآرم .. گفته باید روزی 1 ساعت بپوشم تا عادت کنم .. خیلی تنگن ..

نکنه دارم خودم رو عذاب میدم ..

میدونم دلت میخواد ... KK

/ 0 نظر / 2 بازدید