حافظ

حافظ آبرو برام نمی ذاره!

بهم می گه : یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور !!! (2 ماه پیش)

کدوم یوسف؟؟ کدوم کنعان؟؟

حافظ سر کارم می ذاره: (6 ماه پیش)
مصراعش یادم نیست . اما شب هجران تموم شده و روز وصل اومده .. از این حرفا

(یادم امد: روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد)

حتی گیجم می کنه:(سه روز پیش)

وصال او ز عمر جاودان به خداوندا مرا آن ده که آن به

/ 0 نظر / 2 بازدید