دوپارگی شنیدی؟ 

من دو پاره شدم.

به همین سادگی!

پاره هایم با هم حرف میزنن! با هم تبادل میکنند!

این پاره خواب میخواهد٬ اون پاره شب زنده داری!

پاره ها گاهی میجنگند!

گاهی برای هم از احساساتشان تعریف میکنند!

در هم تنیده اند!

داستانی است!

/ 0 نظر / 9 بازدید