اندر معایب مسافرت دسته جمعی بسیار سخن توانم راند لیکن اهم آن برگشت ذائقه به تناول هله و هوله جاتی امثال چیپس و پاستیل است.

آی که دلمان قنج میرود برای شوری و شیرینی!

/ 1 نظر / 7 بازدید
مريم

همكارم هميشه ميگه از 7 سالگي ما داريم صبح زود بيدار ميشيم بريم مدرسه و دانشگاه و كار، هنوز به صبح زود عادت نكرديم! بعد 17 روز تعطيلات عيد چنان به لنگ ظهر خوابيدن عادتمان ميدهد كه ... حالا عمري مادرمان و بالغ و والد مان نگذاشته ما چيپس و ... بخوريم؛ يك نصفه روز كه به امان كودكمان ميسپاريم باز دامن از كف ميدهيم!