قدیما یه الگوریتم هایی بود که این عبارات داخل پرانتز رو تبدیل به درخت میکرد. و از عصری من به دنبال الگوریتم و الگوریتم گریزان از من.

/ 0 نظر / 6 بازدید