وقتی بخشی از زندگیشونو ریختم تو چمدون ...

زندگی ..

تازه اثاث ها که قسمت خوبشه .. میتونی دستچینشون کنی و بریزیشون تو چمدون و با خودت ببریش .. آدم ها رو چی؟ دوستات رو؟ خیابون ها رو چی؟

می تونم ببینمشون که چمدون هاشون رو تحویل دادن و با کوله و اون چمدون دستیه دارن میرن یه جا برا نشستن پیدا کنن ..میبینم که کلی هیجان زده ان،‌ عصبی ان و استرس دارن .. میدونم دارن به این فکر میکنن که اثاث ها رو میشه برد .. اما آدما رو چی؟!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید