لپ هام از تب گل انداخته بود.. از سرما نمیتونستم از زیر پتو بیام بیرون..گوشم هم که یک روند تیر میکشید. اما به جهنم باید مشق رو مینوشتم!

شب شراب ارزد به بامداد خمار یا نه؟
 

/ 1 نظر / 8 بازدید
گلناز

منم همیشه اینو میپرسم از خودم و تا حالا که پاسخ مشخصی ازش دریافت نکردم.[چشمک]