نه که من این چند روز نخواسته باشم بنویسم ها!!! پرسین بلاگ پابلیش نمیکرد!!

پ.ن. در دو بعد زندگی به اثاث کشی فکر میکنیم! دنبال یه جای خوب میگردیم!

/ 1 نظر / 16 بازدید
پری

یعنی زندگی همش یه طوفانی که بینش اشتباهی گاهی آرامش برقرارمیشه؟!! رجوع می شود به: یا حتی طوفانی که در اعماق آرامش پس از طوفان در جریان است