ادامه غرولند

نمیدونم کی اما آنچنان پشتم باد خورده که الان فقط 10 دقیقه است که دارم سعی میکنم پشت کامپیوتر بشینم و فکر کنم و سئوال در آرم. انگار که دارم سخت ترین کار دنیا رو می کنم .

واقعا حق داره بهم میگه بغدادی :| بس که تنبل شدم!

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهرآئین

آی تنبل......[مغرور]