دم ظهری رفته بودم بیمه که رسید دکتر رو بهشون بدم، توی فرمش یه تیکه اختیاری داشت برای اهدای عضو. مدت ها بود دنبالش بودم اما نه انقدر پیگیر. به هرحال فرم رو پر کردم تا جایی که پرسیده بود کدوم عضو ها رو برای اهدا مد نظر دارین: قلب، کلیه، پوست .. 
دروغ چرا از تصور مرده خودم که هیچ کدوم از این اعضا رو نداشته باشه یه جوری شدم! 

فکر کن یه روزی که نمیدونم کی میمیرم و  اگه تا اون روز سالم مونده باشن دل و روده ام، درشون میارن میذارن تو یکی دیگه!!!

خیلی یه جوری بود! اما به خودم گفتم اون روز هم میاد :) دیگه اون روز مردن هر چند خیلی دور و دست نیافتنی باشه الان، یه روز میاد ..

/ 2 نظر / 10 بازدید
هارمونی

همه این حرفا دلیل نمیشه که من خیلی غیر منطقی و غیر متریالیستی دوست نداشته باشم این حرفا رو در موردت بشنوم.