وقتی خبر دار شدم، خبر رو به سرتاسر دنیا مخابره کردم. استرالیا، کانادا، دبی، عربستان سعودی. بعد شروع به فعالیت داخل شهری کردم...

خیلی خوبه که دوری راه دل ها رو دور نمیکنه!

بده که آدم این همه عزیز دور از خودش داشته باشه!

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهرآئین

کدام خبر؟[متفکر]