حافظه ام داره با حافظه نباتات بالاخص جلبک رقابت میکنه!

دیروز بعد از اینکه استادم ویرایش هاش رو اعمال کرد و من خوندم کلی تحسینش کردم که به به! چه خوب نوشته فلان جا رو! چقدر دلایل رو قشنگ ارایه کرده. امروز که با نسخه ی خودم مقایسه اش کردم دیدم خودم نوشته بودم همه رو :))

خواهرم وقتی گوشی نو خریدش قاب گوشی قبلیش رو داد به من. من هم هی میگفتم به به! الحق که خواهریم. چه سلیقه ای! چرا وقتی من میخواستم براش قاب بخرم اینو براش نگرفتم! وقتی داشتم یه روز مراتب تشکر رو بهش اعلام میکردم، برگشت بهم گفت هه! این همونی که خودت برات خریده بودی دیگه!من هم زبان در کشیدم و در خود فرو رفتم و اندیشیدم که این زوال از کجا بر من حاصل شدست؟ 

/ 1 نظر / 6 بازدید
هارمونی

اول کلی بهت خندیدم بعد احساس کردم چقدر این صحنه ها آشناست. یعنی حافظه من یکی در این حدتره![نیشخند]