خیلی چیزا هست که یه شهر رو "شهرم" میکنه.

یکیشون اینه که یه روز بی هوا وقتی میزنه به سرم که وسط کار برم خرید بدونم یکی هست که خونه اش اون دور و بره و وقتی کارم تموم شه زنگ بزنم که هستن برم ازش یه چیزی بگیرم٬ بگه خونم بیا پیشمون! بشینیم دور هم ۴-۵ ساعت حرف بزنیم از در و دیوار! آخرش هم شب برسوننم خونه! با یه شیشه ترشی و چند تا قاب موبایل!

/ 0 نظر / 7 بازدید