و به ازای هر گیره ای که گرفته می شه، سلول های انگشتان ساییده می شه :)

اما هنوز اثر انگشت دارم !

/ 2 نظر / 2 بازدید
امیر

صدای یه آشنای قدیمی از اینجا به گوش میرسه :)