خیلی دیره برا زدن خیلی حرفا!

برا تعریف عروسی ..

برا تعریف مسافرت ..

باز هم دیر کردم.

رفتم یه دفتر خریدم برا زبان خوندن :) آفتابه لگن هفت دست.. شام و ناهار هیچی :)

/ 0 نظر / 2 بازدید