سلسله شنبه های اثاث کشی -1

من دیوانه ترین آدم روی زمینم. عاشق اثاث کشی ام. اینکه دار و ندارمون رو بریزیم توی کارتون و بریم یه خونه دیگه. این رو هم روی بقیه دیوونگی هام بذارین.

در همین راستا، وقتی یکی دیگه هم اثاث کشی داره من هیجان زده میشم، حتما توی یه سر قضیه خودم رو میندازم وسط! از 3 هفته پیش میدونیم که یکی از دوستامون قراره 3 هفته دیگه اثاث کشی داشته باشه برای همین از هفته پیش شنبه شب رو گذاشتیم برای اینکه با جعبه بریم پیششون و شروع کنیم اسباب بندی .. چه میدونستیم که شنبه بعدازظهر از یکی از خونه هایی که خواهیم دید خوشمون خواهد اومد. چه میدونستیم که خانومه به طور سریع السیری از همه بررسی های جانبی فاکتور میگیره و میگه  میتونین در تاریخ مذکور اثاث کشی کنین.

بدین صورت به مدت 4 شنبه ما درگیر اثاث کشی خواهیم بود. شنبه اول به بستن قسمتی از اسباب های اونا گذشت. شنبه دوم اونا میان خونه ما و دور هم اثاث میبندیم و الی آخر .. 

/ 0 نظر / 25 بازدید