بعله باز هم این من هستم و نتایجی که عددهاش فرق داره!
نمیفهمم!!!! چرا باید فرق کنه! :-( 

/ 0 نظر / 7 بازدید