دیشب دلم میخواست از دانشگاه راه بیوفتم توی تاریکی و خلوت، دنبال یه جا بگردم. جایی برای نبودنم. جایی که وقتی برم توش دیگه نباشم و بمونم اونجا تا هر وقت که میخوام . اما وقتی می آم بیرون هیشکی نفهمه که حتی من نبودم .. حتی خودم یادم بره که من کجا بودم.

دیشب یه لحظه خیلی مطمئن بودم که اون جا رو پیدا خواهم کرد اگر فقط پا میشدم..

/ 1 نظر / 6 بازدید
گلناز

خودت میدونی که من هم چقدر دیروز دنبال همچین جایی بودم. [خنثی]