1. یه رباعی بود که وقتی خوندمش انگار همه چیز بینمون صاف شد. همه تلخی ها پاک شد. 

2. روزهایی مثل امروز ایمان میارم که همه چیز توی سرمونه. 

3. لامصب بشین بنویس!

4. به خودم یادآوری میکنم شام رو نپیچوندم که بشینم اینجا رو آپدیت کنم و به گلناز ناله بزنم اما چه فایده! همینه!

/ 2 نظر / 8 بازدید
گلناز

ناله بخشی از ساختار فیزیولوژیک ماست. با آن مهربان باشیم.