موهاش فر بودن مثل سیم تلفن!

آهان !!! خوب معلومه شما ندید که تلفن سیم داشته باشه!

شما هر چی تلفن دیدید احتمالا از اون هایی که به مچ وصل می شه! از اون هایی که سیم داره ندیدید.

قبل از این که شما به دنیا بیاید، تلفن ها یه جوردیگه بودن:

دو تیکه بودن یه گوشی و بدنه که شماره گیر و این جور چیزا توش بود. بعد این دو تیکه با یک سیم فرفری(مث موهای فر او) بهم وصل بودن. و با یک سیم لخت ( به فتح لام) به پریز برق!

حالا بقیه قضیه تلفن:

.. مثلا برا شماره گرفتن بایدگوشی رو از رو بدنه بر میداشتین بعدشماره می گرفتین. برای این کار: انگشتتون رو تو دایره مربوط به شماره مورد نظر کرده و آنرا به سمت راست می چرخاندید :)

و بعد ولش میکردید.. آی چه حالی میداد!!! البته اون موقع ها تلفن ها ۵ رقمی بود..

بگذریم، نینا موهاش عینهو سیم تلفن فرفری بود، اما با این حال همیشه کوتاه نگهشون می داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید