کفیر! به جز ما دوتا بهترین موجود زنده خونه است! بسیار مفیده!
فکر میکنم یه چند وقت دیگه به کمکش میشم کبری خانوم کتاب کلاس دوم دبستان!
دوغ و ماست و پنیر تا درست کردن ماکارونی و برنج با مشتقاتش ..
الان هم که مریض افتادم دارم مثل چی نوشیدنیش رو میخورم!
زنده باد کفیر! 

/ 0 نظر / 7 بازدید