اثاث کشی در بعد اول انجام شد :)

رفتم وردپرس! یک وضعی! نه قالب درست و درمون!

یه جوری غریبانه است .. همه چیزش .. منو هاش!

خلاصه پرشین بلاگ اگر بار گران بودیم و رفتیم!

/ 3 نظر / 27 بازدید
هارمونی

ااااااا قرار بود با هم بریم که!