beep beep beep ....beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep

مال همه یه روز این صدا رو میده اگه به اون دستگاه وصل باشن اون آخراش.

وقتی میگم beep یعنی هنوز می زنه! یعنی زنده است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید