Into my arms …

هیچ وقت نمیدونی/ نمیتونی بفهمی چی میشه!

شاید حق با تو باشه! اتفاق ها می افتن، داستان ها شکل میگیرن .. بازیگر ها عوض میشن ...

پیدا کردن یه آدم قدیمی حس خوبیه .. درک این که میتونه این آدم یه دوست باشه، حتی اگه یه عالمه فاصله باشه، حس بهتریه.

این که بدونی همه چیز رو به راهه.

این که ساعت 10 شب از خستگی خوابت ببره و 3 صبح از استرس کارهای نکرده از خواب پاشی و ببینی که یکی آمده و دیده خوابی و آهنگی رو که داشته پخش میشده ساکت کرده.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
امیر

منم نه از ترس کارهای نکرده ... ولی از زیادیه کارها بیدار شدم ... ولی باز هم اومدم نت و اون کارهای بی زبون همونطور موندن ... تا بعد از سحری برم سراغشون