کی باورش میشه که من یک ها رو در هم ضرب می کردم و انتظار داشتم جواب از یک بزرگتر شه؟!

/ 0 نظر / 2 بازدید