یه آدمایی همیشه این بغل ایمیلم آنلاینن، آدم هایی که شاید 100 سال به 100 سال باهم حرف نزنیم. در مقابل آدمایی هستن که آنلاینن اما چراغشون خاموشه و میدونم هستن و هر وقت بخوام باهاشون میتونم حرف بزنم. به طور متوسط هر 20 دقیقه یه بار ایمیلم رو چک میکنم. برای همین ترتیب و استاتوس های این آدما بیشترین چیزیه که من توی روز میبینم. یعنی یاز ریخت خودم بیشتر! برای همین خیلی بعید نیست که شب خواب این لیست رو ببینم! 

دیشب از خواب پریدم. خوابم این بود که یکی استاتوسش رو زده بود. "دارم برمیگردم. برمیگردم که بابام رو ببرم .. چه بردنی." توی خواب به نظرم فرد مجهول الهویه باباش مرده بود و داشت برمیشگت ایران برای مراسم. 

نمیدونم کی بود :(

/ 0 نظر / 6 بازدید