شیوه نوین

شنیدم که نوشتن چیزایی که میخوایم و تمرکز روشون خیلی در رسیدن بهشون موثره :) البته سالهاست اینو می شنوم و الان از سر بی چارهای میخوام بهش متوسل شم!

من عاشق نوشتن مقالهام و از اون مهم تر اینه که من مقالهام قرار پذیرفته بشه!

پس من عاشقانهتر مقاله مینویسم.. من از نوشتن احساس خستگی نخواهم کرد :) حتی تا خود صبح! مگه این از اون گزارش هفته پیش کم اهمیت تره؟؟؟؟ که برا اون دو شب تا صبح بیدار موندم!

و اگه مقالهام حاضر بشه تا 1 شنبه میتونم با خیال راحت برم سنگنوردی!! (این جمله خوب نیست)

الان میرم رو کامپیوتر و شروع میکنم! به ادامه کار!

ساعت 5 و نیم هست و البته یه کوچولو هم میخوام از هیجان سنگ تلفنی صحبت کنم!

حتما تا ساعت 7 مقاله رو تو فرمت بردم و کم کمک افتادم به اضافه کردن نواقصش :)

بدو بدو!

/ 0 نظر / 2 بازدید