جلسه دهم.

چرخشهام بهتر شده.. یه جاهایی رو مسیر ناخودآگاه چرخش میرنم.. نسرین میگه : ای ول!

پوزیشن 1،2 و 3 رو بهم یاد داده.. با 3 راحت نیستم دست و پای مخالف و بعد پرش و گرفتی گیره به دستی که که پاش بالاست : )

دوپینگ هم عجب چیز باحالیه .. کاشکی همیشه دوپینگ بودم :)

دیروز کوه بودیم – دوتایی- من و دوست جدیدم .. یهویی بی حوصله شدم وسط راه .

فردا کوه میریم چهار تایی.. من و گلی و ملیحه و دوست جدیدم :)

چه کوه برویی شدم من یکی .. قیافهام شده عینهو مسیر بام تهران تا ایستگاه 2- گفتم فردا تا بالا میرم ...خواستن بیان ..خواستن نیان!

بشینم یه ذره کد بزنم !

/ 0 نظر / 2 بازدید