باز هم اسباب کشی!

سومین!

اولی رو فکر کنم باختم! دومی رو هم پنجاه- پنجاه!

 عصبانیم!

از آدمایی که افسار دلشون رو ندارند و از اون بدتر آدمایی که افسار دهنشون رو ندارند!

/ 1 نظر / 3 بازدید
مریم

مواظب من باش كه اين يكي رو هم مجبور نشي ترك كني!