آخ که چرا من تا الان spotify رو جدی نگرفته بودم؟!

آی علیزاده گوش بدم! آی ناظری گوش بدم! آی شجریان گوش بدم! آی ترنج و ای ساربان گوش بدم..آی گوش بدم .. آی گوش بدم..

/ 1 نظر / 6 بازدید
هارمونی

بعله طرفای ما اینجوریان. به روشون نمیارن اما آخرش همه مجبور میشن جدیشون بگیرن. (الان حرفم شباهت عجیبی به یه عقده ای بی عرضه داشت که با چسبوندنش به بقیه میخواذ برای خودش اهمیت کسب کنه! اه اه حالم از خودم به هم خورد)[سبز]